Print Friendly, PDF & Email

Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door de Stolp verzameld worden.
Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door de Stolp, neem dan gerust contact op.
Telefoon 0515 – 42 40 44 of info@destolpsneek.nl

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Stolp. Deze worden hieronder toegelicht.

Doel gegevens

1. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de Stolp via de website of telefonisch.
Telefonisch en via dit website formulier wordt echter alleen gevraagd om uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Dit om de een offerte of een dienst aan te kunnen bieden.

2. Analytics
De website van de Stolp verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met behulp van Google Analytics.
Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres.
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Opslag van gegevens

De gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Stolp, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat u contact opneemt met de Stolp via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam,
bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Ontvangers gegevens

De gegevens die de Stolp ontvangt en verwerkt worden beheerd door Exception.nl, de e-mail van de Stolp wordt gehost bij Exception.nl.
Als u contact opneemt via het website formulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Exception.nl.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Exception.nl.
Gegevens die u achterlaat op de website van de Stolp zijn op de servers van Exception.nl opgeslagen.

Rechten

1. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij de Stolp vastgelegd en bewaard worden.
Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Stolp. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd?
U heeft het recht om dit te laten rectificeren door de Stolp.

3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de Stolp opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst,
dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient de Stolp al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Uw rechten

Recht op wissen van gegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de Stolp vastgelegd zijn?
Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Stolp
niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat de Stolp uw gegevens gebruikt?
Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@destolpsneek.nl onder toezending van een kopie id-bewijs
waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt.
De gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door de Stolp of door eerder genoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.
Dit betekent dat uw verbinding met de website van de Stolp prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

De Stolp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van de Stolp via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met de Stolp met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten

De Stolp behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Stolp dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stolp te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens
info@destolpsneek.nl | 0515 – 42 40 44 | Smidsstraat 6 | 8601 WB | Sneek

onderlijn